Laat u horen!

Oostelijk Flevoland, drooggelegd in 1950-1957, is een jonge gemeenschap. De huidige
bewoners en hun ouders hebben het land bewerkt, gevoed, doen groeien en bloeien.
Voor veel Flevolanders voelt de polder als een stuk van zichzelf, hun land, met eigen
handen opgebouwd en met de buren en buurt bewoonbaar en sterk gemaakt.
Een ideale plek om te wonen, te werken en te leven.

De komst van windenergie eind vorige eeuw heeft de Flevopolder verdeeld. Verdeeld in
Molenaars en Niet Molenaars. Een tweedeling die zelden als prettig ervaren wordt in deze
jonge gemeenschap. Een tweedeling ook die tot een groot gevoel van ongelijkheid leidt,
gevoed door enerzijds grote inkomsten uit windenergie voor de molenaars, en anderzijds
de beperking voor de niet molenaars om ook een windturbine te bouwen doordat de
beschikbare ruimte beperkt is en al is ingevuld door de molenaars.

De provinciale opgave om in 2020 met de helft van de turbines de dubbele hoeveelheid
elektriciteit op te wekken biedt de kans om de tweedeling molenaar – niet molenaar
ongedaan te maken en de gemeenschap weer te binden.

De provinciale opgave om in 2020 met de helft van de turbines de dubbele hoeveelheid
elektriciteit op te wekken draagt echter ook het risico in zich om de tweedeling molenaar
niet-molenaar te vergroten en de gemeenschap definitief te breken.

Wij, de leden van de Natuur Stroom Groep, staan voor een gemeenschap zonder
tweedeling. Voor een gemeenschap die in harmonie de provincie helpt de doelstellingen
voor windenergie te verwezenlijken. Voor een gemeenschap waar de lusten en de lasten
van windenergie gelijk over de gemeenschap verdeeld worden. Voor een gemeenschap
waarin niet over molenaars en niet molenaars gesproken wordt maar over Flevolanders
die gezamenlijk het overgrote deel van de Nederlandse windenergie produceren en de
lusten en lasten daarvan eerlijk verdelen. Voor ons is de provinciale opgave een kans om
de gemeenschap te binden en wij grijpen deze met beide handen aan. Het kan niet, mag
niet en zal niet gebeuren dat de poldergemeenschap door windenergie definitief
gespleten wordt.

Dit projectplan is geen projectplan zoals in het Programma van Eisen door de provincie
wordt gevraagd. Voor ons maakt het niet uit waar de windturbines komen te staan, als we
de lusten en lasten maar zo verdelen dat de mogelijkheid om te profiteren voor iedereen
gelijk is en eventuele hinder op een goede manier gecompenseerd wordt. Dit projectplan
is een voorstel voor een dergelijke verdeling en hoe wij denken dat dit zou kunnen. Omdat
wij vinden dat het nodig is om de verdeling van lusten en lasten op voorhand duidelijk te
maken, zodat we met zijn allen onze schouders kunnen zetten in het daadwerkelijk én
gemeenschappelijk realiseren van de provinciale opgave, zoals we ook gemeenschappelijk
de polder groot gemaakt hebben. Dat is ons Flevoland en daar staan we voor.

Als u daar ook voor staat roepen wij u op om u aan te sluiten bij deze uitgangspunten en
dit kenbaar te maken. Laat de stem van de gemeenschap horen en sluit u aan!

Download inschrijfformulier

Natuur Stroom Groep, 11 februari 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>